5/5

10,000 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ

class 1, class 2, class 3 ની તમામ પરીક્ષા માં હંમેશા વારંવાર પુછાતા મહત્વના પ્રશ્નો

કઈ પરીક્ષા માં ઉપયોગી❓

✔️ UPSC, ✔️ GPSC, ✔️ PI,✔️ PSI,✔️ ASI,✔️ Dy. SO/મામલતદાર,✔️ રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક,✔️ હિસાબી અધિકારી,✔️ SSC, ✔️GSRTC ની તમામ પરીક્ષાઓ, ✔️આર્મીની પરીક્ષાઓ, ✔️પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, ✔️હાઇકોર્ટની પરીક્ષાઓ, ✔️બિન સચિવાલય- ક્લાર્ક/ ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, ✔️સચિવાલય, ✔️બેંક પરીક્ષાઓ, ✔️ક્લાર્ક પરીક્ષા, ✔️તલાટી,✔️ Indian Railways,✔️ TAT,✔️ TET,✔️ HTAT

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે - All In One Master PDF Book

Download PDF Book At Rs.99/-

આ ચોપડી માં તમને મળશે 1000+ Pages

 1. રિઝનિંગ
 2. ગણિત
 3. અંગ્રેજી વ્યાકરણ
 4. ગુજરાતી વ્યાકરણ
 5. જનરલ નોલેજ
 6. કોમ્પ્યુટર
 7. કાયદો- IPC (Indian Penal Code), – CRPC (Code Of Criminal Procedure).
 8. બંધારણ
 9. ભારત નો ઇતિહાસ
 10. ગુજરાત નો ઇતિહાસ
 11. Full Form – 500+
 12. કરન્ટ અફેર્સ જે તમે ચોપડી લીધા પછી ફ્રી માં રોજ તમારા ઇમેઇલ અથવા વોટ્સઅપ પર મળશે
25779
અત્યાર સુધીની આ બુકની ડાઉનલોડ

Reviews