5/5

15,000 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ

All GPSC Exams Master Book-compressed

કઈ પરીક્ષામાં ઉપયોગી❓

Name of posts (Class I): 
✅GAS – Dy Collector / DDO, ✅DySP, ✅Asst Comm-of State Tax, ✅Dy Director, Developing Castes, ✅Dy Director Scheduled Castes, ✅Asst. Comm Tribal Development,
Name of Posts (Class II):
✅Section Officer (Sachivalay), ✅Section Officer (GPSC), ✅Mamlatdar, ✅State Tax Officer, ✅Taluka Development Officer, ✅Govt Labour Officer, ✅Tribal Development Officer, ✅District Inspector Land Record, ✅Asst. Director, Food and Civil Supply, ✅Social Welfare Officer (Dev. Cast), ✅Superintendent Prohibition & Excise, ✅Municipal Chief Officer,

ગુજરાતની EXPERT ટીમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે આ બુક

Master Book for All GPSC Exams

Download PDF Book Now At Rs.199/-

તમને મળશે 1000+ HIGH Quality PDF Page

માસ્ટર બુક માં આવેલા બધા જ કન્ટેન્ટ :

1. ગુજરાતની ભૂગોળ
2. ગુજરાત નો ઇતિહાસ
3. ગુજરાતના મેળાઓ અને નૃત્યો
4. ગુજરાતનું પૂરું જ્ઞાન
5. ભારતની અર્થ વ્યવસ્થા
6. ભારતનું બંધારણ
7. ભારતના રાજ્યો
8. ભારત : ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને સામાન્ય જ્ઞાન
9. ભારતનો ઇતિહાસ
10. અંગ્રેજી ગ્રામર
11. ગુજરાતી ગ્રામર
12. મનોવિજ્ઞાન
13. સામાન્ય જ્ઞાન
14. કાયદો અને વ્યવસ્થા
15. ગણિત અને તાર્કિક કસોટી
16. ધર્મ અને વિજ્ઞાન
17. ગુજરાત પર 1500 Quiz સેટ
18. 25 થી વધુ GPSC પ્રેકટીસ ટેસ્ટ

16779
અત્યાર સુધીની આ બુકની ડાઉનલોડ

Extra Gift

image-removebg-preview (4)

Premium WhatsApp Group

રોજ તમને મળશે જનરલ નોલેજ, કરન્ટ અફેર્સ અને જે પણ સરકારી નોકરી ને લગતું સારું મટીરીઅલ તમને આપવામાં આવશે

Reviews