5/5

10,000 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ 2020

Download PDF Book At Rs.49/-

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ 2020

✅ ગુજરાતનો ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ 📝25
✅ ગુજરાતી વ્યાકરણ 📝 25
✅ અંગ્રેજી વ્યાકરણ 📝 25
✅ કરંટ અફેર્સ, જનરલ નોલેજ, એપ્ટિટ્યુડ ક્વોન્ટિટેટિવ 📝 ​​50
✅ કમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારીના સંદર્ભમાં કોમ્પ્યુટર થિયરી 📝 25
✅ જાહેર વહીવટ અને ભારતનું સંવિધાન 📝 50

12087
અત્યાર સુધીની આ બુકની ડાઉનલોડ