5/5
5/5

ગુજરાતની EXPERT ટીમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ No.1 PDF COURSE

GPSC ROCKET Smart PDF BOOK

તમને મળશે 6000+ Pages

30+ HIGH Quality PDF

GPSC ROCKET બુક માં આવેલા બધા જ કન્ટેન્ટ :

1. [25 થી વધુ GPSC પ્રેકટીસ ટેસ્ટ]
2. ગુજરાત નો ઇતિહાસ
3. ગુજરાતના મેળાઓ અને નૃત્યો
4. ગુજરાતની ભૂગોળ
5. ભારતની અર્થ વ્યવસ્થા
6. ભારતનું બંધારણ
7. ભારતના રાજ્યો
8. ભારત : ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને સામાન્ય જ્ઞાન
9. ભારતનો ઇતિહાસ
10. અંગ્રેજી ગ્રામર
11. ગુજરાતી ગ્રામર
12. મનોવિજ્ઞાન
13. સામાન્ય જ્ઞાન
14. કાયદો અને વ્યવસ્થા
15. ગણિત અને તાર્કિક કસોટી
16. ધર્મ અને વિજ્ઞાન
17. ગુજરાત પર 1500 Quiz સેટ
18. વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી
19. ગુજરાતના ઉત્તમ શાસનકર્તાઓની શાસન પદ્ધતિઓ 
20. ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજની ભૂમિકા
21. ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : કાલા, ધર્મ, નૃત્ય, નાટક, ચિત્રપટ, સંગીત, લોક કથાઓ, લોક નૃત્યો, હસ્તકલા તેમજ વાસ્તુશિલ્પ
22. જાહેર વહીવટ અને સરકારી કામકાજ
23. ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
24. ભારતનો માનવ સંસાધન વિકાસ
25. ગુજરાતનું પૂરું જ્ઞાન
26. રુઢિપ્રયોગો-અને-કહેવત-સંગ્રહ
27. ભાષા સૌંદર્ય
28. ભાષા વિવેક
29. ગુજરાતી-અંગ્રેજી-વહીવટી-શબ્દકોશ
30. ગુજરાતી શબ્દકોશ
31. ભાષા ગૌરવ

+ GCERT FULL પેકેજ બિલકુલ ફ્રી

One Time Payment

Lifetime Access

Unlimited Time Download

6769
અત્યાર સુધીની આ બુકની ડાઉનલોડ

FREE GIFTS

1. Computer Fundamentals

2. Smart Reasoning PDF Book

3. Spoken English With Gujarati

4. UPSC GK

5. Class 3 Special PDF Book- Gujarati

Reviews

:: તમે અમારો PDF કોર્ષ શા માટે ખરીદશો? ::

:: એક વાર કારણ વાંચશો તો 100% આજેજ ખરીદશો ::

 • ગુજરાતની EXPERT ટીમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે આ બુક
 • તમને મળશે 6000+ Pages
 • 30+ HIGH Quality PDF
 • GCERT FULL પેકેજ બિલકુલ ફ્રી
 • પ્રીમિયમ WhatsApp ગ્રુપ
 • One Time Payment
 • Lifetime Access
 • Unlimited Time Download
 • 5 FREE IMP Gifts
 • 100% Positive Reviews
 • 100% Money Back Guarantee
 • ₹499 માં આટલી બધી સામગ્રી એકજ જગ્યાએ મળી શકે.

લાઈબ્રેરી માં 1 મહિને 900-1000 રૂપિયા ભરો છો. એક વાર ₹499 માં જિંદગી બદલાનો એક મોકો અજમાવી લો.