5/5

8,000 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ

સરકારી નોકરી અને પ્રાઇવેટ નોકરી માટે ખાસ

અંગ્રેજી શીખવા માટે એકમાત્ર સર્વશ્રેષ્ઠ બુક

Spoken English With Gujarati PDF Book

Download PDF Book At Rs.99/-​

-- અનુક્રમણિકા ( INDEX ) --

Conversation Skill – I ( વાર્તાલાપ – કૌશલ્ય – 1 )
( 1 ) માહિતી મેળવવા કે તપાસ કરવા માટેના પ્રશ્નો આ રીતે પૂછો
( 2 ) આજ્ઞા , સલાહ કે સંકેત કરતી વખતે આમ બોલો
( 3 ) સમય સંબંધી આ રીતે બોલો
( 4 ) વિનંતી કરતી વખતે કે રજા માગતી , આપતી વખતે આ રીતે બોલો
( 5 ) પોતાના વિશે આ રીતે બોલો
( 6 ) કોઈકની પ્રશંસા કે વખાણ કરતી વખતે આમ બોલો
( 7 ) વિરોધ – નિષેધ કરવા કે દોષ આપતી વખતે આમ બોલો
( 8 ) શબ્દ એક , અર્થ અનેક

Conversution Skill – II ( વાર્તાલાપ – કૌશલ્ય – II ) : Manners ( શિષ્ટાચાર )
Conversation Skill – III ( વાર્તાલાપ – કૌશલ્ય – III ) : નાના નાના સંવાદી
Conversition Skill – IV ( વાર્તાલાપ – કોશલ્ય – IV ) : મોટા સંવાદો
( 1 ) શિક્ષક – વિદ્યાર્થી સંવાદ
( 2 ) શિક્ષક – વિદ્યાર્થી સંવાદ
( 3 ) તમારાં કાકા – કાકી સાથે શિક્ષિકાનો પરિચય
( 4 ) પરીક્ષામાં નિષ્ફળતા અંગે ભાઈ – બહેનનો સંવાદ
( 5 ) શાળા પ્રવાસમાં જવા માટે પિતાની પરવાનગી
( 6 ) પરીક્ષા પૂરી થઈ . મઝા કરવા માટે બે બહેનપણીઓ વચ્ચે સંવાદ
( 7 ) એક અપરાધી વિદ્યાર્થી બાબત વિદ્યાર્થી – પ્રતિનિધિ અને શિક્ષક વચ્ચે સંવાદ
( 8 ) માતા – પુત્રી વચ્ચે સંવાદ
( 9 ) બે મિત્રો વચ્ચે સંવાદ
( 10 ) પોતાના શોખ અંગે બે છોકરીઓ વચ્ચે સંવાદ
( 11 ) પ્રદર્શનમાં જવા માટે ફોન પર બે મિત્રોનો સંવાદ
( 12 ) બે મિત્રો વચ્ચે સવારના સમયે સંવાદ
( 13 ) બે જૂના મિત્રો વચ્ચે સંવાદ
( 14 ) યજમાનપુત્ર અને મહેમાન વચ્ચે સંવાદ
( 15 ) ઑફિસે જતી વેળાએ પતિ – પત્ની વચ્ચે સંવાદ
( 16 ) હૉટેલમાં રૂમ બુક કરવા ફોન પર સંવાદ
( 17 ) હૉટેલના સ્વાગતકક્ષમાં થયેલો સંવાદ
( 18 ) ભેટવસ્તુની ખરીદી – દુકાનદાર અને મહિલા વચ્ચે સંવાદ
( 19 ) વીજળીનાં સાધનોની દુકાનમાં વૉશિંગ મશીન ખરીદતી વેળાનો સંવાદ
( 20 ) અજાણી વ્યક્તિને રસ્તા બાબત માર્ગદર્શન અંગે સંવાદ
( 21 ) દુકાનદાર અને અજાણી વ્યક્તિ વચ્ચે હોસ્પિટલ અંગે સંવાદ
( 22 ) હૉસ્પિટલમાં દર્દી મિત્ર સાથે સંવાદ
( 23 ) ડૉક્ટર અને દર્દી વચ્ચે સંવાદ
( 24 ) શ્રમનું કામ મેળવવા માટે થયેલો સંવાદ
( 25 ) ક્લાર્કની જગ્યા માટે મુલાકાત
( 26 ) બે બહેનપણીઓ વચ્ચે સરકસ – સંબંધી સંવાદ
( 27 ) રેલવે પ્લેટફોર્મ પર બે પ્રવાસીઓનો સંવાદ
( 28 ) ફોન પર ત્વરિત સંદેશો આપવા સંબંધી સંવાદ
( 29 ) બે મિત્રો વચ્ચે ક્રિકેટ મેચ વિશે સંવાદ
( 30 ) પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવા બે મિત્રોનો સંવાદ
( 31 ) પોલીસ સ્ટેશનમાં સંવાદ
( 32 ) વિમાનઘર પર અજય અને તેના કાકા વચ્ચે સંવાદ
( 39 ) એક અપેક્ષિત વિમાન અંગે વિમાનઘરના અધિકારી સાથે સંવાદ
( 34 ) વિમાનઘર પર જકાત અધિકારી સાથે સંવાદ
( 35 ) પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં ફરતાં ફરતાં સંવાદ

8677
Downloads

Reviews